ANDREW TOSIELLO WORKS RESUME TEXTS CONTACT

 • anastasia silhouette over polk

  Anastasia-Polk, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007

 • angiulo silhouette over taylor

  Angiulo-Taylor, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007

 • capone silhouette over fillmore

  Capone-Fillmore, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007

 • genovese silhouette over buchanan

  Genovese-Buchanan, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007

 • gotti silhouette over harrison

  Gotti-Harrison, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007

 • locassio silhouette over taylor

  Locassio-Tyler, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007

 • massino silhouette over pierce

  Massino-Pierce, Gouache on book illustration, 6-1/2" x 5" (H x W), 2007